Leen Lambrechts

Master Certified Coach, supervisor, trainer

Leen coacht executives en management teams, begeleidt intervisies en is lead trainer in de ICF-certificerende opleidingen ROOT-GROW-BLOOM en in Teamcoaching. Professionele Reflectieve Supervisie wordt aangeboden in kleine besloten groepen en aan individuele coaches en consultants.

Latest articles by: Leen Lambrechts